Vejen til en succesfuld onboarding

Det kræver mere end en buket blomster og venlige håndtryk at få en ny kollega fuldt med ombord.


Enhver organisation bør prioritere en fokuseret, veltilrettelagt onboarding. Såden lyder budskabet
i bogen ’Onboarding – flyvende fra start’, skrevet af Christian Harpelund og Morten T. Højberg.

”Forskning peger på, at god onboarding øger medarbejderengagementet, forkorter tiden inden fuld
performance, reducerer stress og øger tilfredshed og fastholdelsesgrad,” påpeger forfatterne og tilføjer, at der her blot er tale om de direkte HR-relaterede gevinster.

De uddyber succeskriterierne for - samt fordelene ved - en vellykket onboarding i januar måneds udgave af DJØF-bladet.